IP-adresser, Servernamn eller eTjänstekortnummer
Max 4 mb